Menu

Qëllimet e shoqatës janë

Shoqata mbështet projekte në fushën humanitare në Bogovinë (Maqedoni). Qëllimi është që njërëzve në nevojë të Bogovinës (Maqedoni), t’u mundësohet një e ardhme më e mirë nga ana materiale nëpërmjet ndihmës së plotë. Shoqata bashkëpunon në terren me Bogovinën (Maqedoni), me organizata partnere dhe punonjës vullentarë.

Shoqata ka si qëllim të nxisë dhe mbështesë një arsimim bashkëkohor të të rinjve në Bogovinë (Maqedoni).

Përveç kësaj, shoqata ka si qëllim mbështetjen e sporteve në Bogovinë (Maqedoni), veçanërisht mbështetjen e të rinjve sportitstë, si dhe përkujdesjen për shoqërinë dhe shpirtin social ndërmjet anëtarëve. Ajo mbështet aktivitete sportive dhe organizon turne ose evenimente.

Më tej, shoqata drejton qendrën kompetente për nxitjen e ndihmës vetjake, e cila ndihmon banorët që vijnë nga fshati Bogovinë (Maqedoni) me ndihmë ekonomike (këshilla) dhe për t’u integruar. Ajo ndihmon, në veçanti, nisma për ndihmë vetjake, mbështetjen dhe lidhjen e ndërsjelltë me njerëz që kanë të njëjtat nevoja, si dhe me të afërmit e tyre.

Projektet e fundit

Suksesshëm
 • Të tanishëm CHF 1,000.00
 • 100%
 • Mbështetësit 26
Dru për Ngrohje 2017
Në prag të fillimit të stinës së dimrit Shoqata VEPRA-Bogovinë, në bashkëpunim me Shoqatën AVFI-Cyrih, në kuadër të projektit “Dru për Ngrohje 2017” kanë shpërndarë 20 metër kub dru për ngrohje, për 6 familje ...
Suksesshëm
 • Të tanishëm CHF 950.00
 • 100%
 • Mbështetësit 22
Elif Isjeni 5-vjeçare
Më 25.05.2017 Shoqata jonë AVFI pranoj me sukses kërkesën me shkrim për Apel. Elif Isjeni 5-vjeçare nga fshati Vërbjan e cila është djegur me gjithë shtëpin e saj ditë më parë (13.05.2017), ka marrë ...
Suksesshëm
 • Të tanishëm CHF 1,220.00
 • 100%
 • Mbështetësit 12
Qendra Rekreative Sportive
Më 07.05.2017 Shoqata jonë AVFI pranoj me sukses kërkesën me shkrim nga Hoxhë Minur Asani për realizimin e murit rrethues të fushës së futbollit, për qendrën rekreative sportive në Bogovinë. Për shkakë të numrit ...
KF DRITA Bogovinë Suksesshëm
 • Të tanishëm CHF 8,600.00
 • 100%
 • Mbështetësit 67
KF Drita Bogovinë
Të nderuar banorë të Bogovinës. KF „DRITA“ pas 22 vitesh ekzistencë është para SHUARJES. Të mos lejojm që të shuhet organizimi i vetëm sportiv i Bogovinës. Të mos lejojmë që fëmijët tonë të mbesin ...

Lajmet e fundit

Na gjeni në Facebook

Organet e shoqatës

Xhezmi Tairi
Enes Tairi
Tadzidin Zaimi
Irfan Osmani
Besir Ilazi
Mirzet Zaimi
Tosum Sali
Zembri Osmani
Kazim Misimi
Gzim Abdili
Evzal Dzaferi
Validin Misimi
  TOP