Menu

Në praninë e 12 të pranishmëve, banorë të fshatit Bogovinë me punë në Zvicër, më 05 nëntor 2016 ora 19:00 në një lokal të Zürich-it u themelua Shoqata Shqiptare për Promovim dhe Integrim “AVFI” (Albanischer Verein für Förderung & Integration) në Zvicër, për të kontribuar në projekte të ndryshme.

Qëllimet es shoqatës do të publikohen së shpejti.

kryesia
  TOP